Naturens Høydepunkter

Styggemann, 872 m.o.h, Kongsberg, 2020 (Foto: Ole Jørgen Halle)